بالا بردن سطح مسئولیت های اجتماعی میان ذینفعان حوضه آبریز دریاچه ارومیه

طرح حفاظت از تالاب های ایران در راستای بالا بردن سطح مسئولیت های اجتماعی میان ذینفعان حوضه آبریز دریاچه ارومیه برنامه ها و فعالیت های متعددی را از جمله ظرفیت‌سازی و آموزش در میان دست اندرکاران دولتی، کارشناسان و مدیران سازمان های جهاد کشاورزی، محیط زیست، سازمان های مردم نهاد و اقشار مختلف جامعه از طریق به کار گیری رویکردی که به شرح ذیل می باشد، انجام داده است.
ظرفیت‌سازی و آموزش به عنوان یکی از ابزارهای اصلی طرح‌های مشارکتی-توسعه­ ای است، همچنین از آنجایی که رویکرد زیست بومی تاکید ویژه­ای بر دخیل کردن کلیه بخش­های ذی‌نفع دارد، این ابزار امکان مشارکت و حضور بهینه و مطلوب نیروهای انسانی سایر نهادها و ذی‌نفعان مرتبط، برای رسیدن به اهداف را فراهم می‌سازد، از سویی دیگر، با توجه به متفاوت بودن پتانسیل و ظرفیت ذی‌نفعان، باید برنامه‌ریزی لازم برای آموزش متناسب با این پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها انجام شود، یکی از خلأهای موجود، موضوع عدم توجه به نقش مردم در مدیریت تالاب‌ها می‌باشد. به منظور داشتن مدیریتی شایسته بایستی علاوه بر شناخت ویژگی‌های اکولوژیکی، درک درستی از اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منطقه هم ایجاد شود که یکی از اصول اولیه رویکرد مشارکتی به شمار می‌رود. در مناسب‌ترین شکل رویکرد مشارکتی «کار توسط مردم» صورت می‌پذیرد بدین مفهوم که تحليل و عمل در محل صورت مي‌گيرد، فرآيند حاوي گفتگوي همه سويه و برنامه‌ريزي مشترک با کلیه ذینفعان است و کارشناسان بيشتر نقش تسهيلگري فرآيند را ایفا می‌کنند.