خلاصه اجرائی برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه

خلاصه اجرائی برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه، دومین دریاچه شور دنیا به وسعت حدود پنج هزار کیلومتر مربع است که در شمال غرب ایران و مابین استان‏های آذربایجان غربی و شرقی و در حوضه آبخیزی به مساحت پنجاه هزار کیلومتر مربع واقع شده است. این دریاچه که به وسیله تعدادی تالاب اقماری لب شور و لب شیرین احاطه شده، بزرگترین پارک ملی ایران می‏باشد که در فهرست کنوانسیون رامسر نیز به ثبت رسیده است. متاسفانه در دهه اخیر به دلیلی کاهش شدید ورودی آب در نتیجه افزایش شوری، این دریاچه در شرایطی بحرانی قرار گرفته است. این مسئله و مشکلات دیگرنظیر آلودگی، تخریب سرزمین و .... تنوع زیستی با اهمیت بین المللی دریاچه ارومیه نیز سایر منافعی که از آن عاید جوامع می‏شود از تهدید می‏کند.
در همین راستا باتوجه به تهدیدهای پیش روی این دریاچه، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری و پشتیبانی فنی و مالی تسهیلات جهانی محیط زیست و دفتر برنامه عمران ملل متحد پروژه‏ای برای تدوین و عملیاتی سازی یک برنامه مدیریتی جامع برای آن و چند تالاب مهم دیگر در قالب طرح بین المللی حفاظت از تالاب‏های ایران تعریف نموده است.
با توجه به اهمیت و شرایط اکولوژیک خاص و بحرانی این دریاچه، هدف از تدوین این برنامه ایجاد یک چارچوب واحد برای برنامه ریزی و اقدام نهادهای ملی و استانی ذیربط در سطح حوضه آبریز، با درنظز گرفتن مبانی مدیریت زیست بومی می باشد. این برنامه طی برگزاری کارگاه های متعدد مشورتی و کسب نظرات کلیه ذینفعان حاضر در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه تدوین و پس از طی مراحل مختلف بازنگری نهایی شده است.
همچنین جهت تامین ضمانت اجرایی لازم، با امضای یک موافقتنامه مشترک بین ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و استانداران استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان، فاز اجرایی این برنامه آغاز گردید.
شایان ذکر است اجرای این برنامه که در راستای تحقق ماده 67 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور تدوین گردیده است طی سفر هیات دولت به استان آذربایجان غربی در سال 1387، بر عهده نهادهای ذیربط اجرایی گذاشته شد.