دانلود برنامه و بازی اندروید

کارگاه یک روزه تدقیق روش شناسی ارزیابی آسیب پذیری رامسر سایت های ایران

Vulnerability Assessment 1 1

کارگاه یک روزه تدقیق روش شناسی ارزیابی آسیب پذیری رامسر سایت های ایران با حضور کارشناسان و متخصصان 11 استان دارای تالاب ثبت شده در کنوانسیون رامسر

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران از برگزاری کارگاه مشورتی یک روزه در خصوص ارزیابی آسیب پذیری 24 تالاب با اهمیت بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر خبر داد.

کارگاه ارزیابی آسیب پذیری رامسر سایت ها مورخ 10 مرداد با حضور متخصصین و کارشناسان دبیرخانه های تالابی 11 استان کشور در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.

Vulnerability Assessment 1 2

ابوالفضل آبشت در ادامه به اهداف برگزاری این کارگاه یک روزه که معرفی روش شناسی ارزیابی آسیب پذیری، بررسی چالش ها و نهایی سازی شاخص های ارزیابی آسیب پذیری تالاب ها در سه سطح گونه های تالابی، زیستگاه و جوامع محلی حاشیه تالاب بود اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که جمع بندی نظرات و به اشتراک گذاری اطلاعات کارشناسان این حوزه می تواند زمینه ساز نهایی شدن شاخص های مذکور و بستر ساز بکارگیری اطلاعات کاربردی در فرآیند اجرای این پروژه باشد.

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

بسته ابزاری بکارگیری رویکرد زیست بومی در مدیریت جامع تالابها

بسته ابزاری بکارگیری رویکرد زیست بومی در مدیریت جامع تالابها