دانلود برنامه و بازی اندروید

  • صفحه اصلی
  • اسلایدها
  • بکارگیری رویکرد نوین در مدیریت اکوسیستم‌های آبی مرزی کشور، تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب بین‌المللی خور باهو و خلیج گواتر

بکارگیری رویکرد نوین در مدیریت اکوسیستم‌های آبی مرزی کشور، تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب بین‌المللی خور باهو و خلیج گواتر

Govater Bay workshop 1معیشت‌های وابسته به تالاب بین‌المللی خلیج گواتر با تدوین برنامه مدیریت جامع این منطقه توسط ذینفعان و جوامع محلی این منطقه پایدار می‌شوند.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در جریان کارگاه آغازین تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب بین‌المللی خور باهو و خلیج گواتر با اشاره به حفاظت از کوسیستم‌های آبی مرزی و پایدارسازی معیشت وابسته به آنها اظهار داشت: با توافقی که مابین دست‌اندرکاران و جوامع محلی تالاب انجام شد طرفین بر تدوین برنامه جامع با رویکرد زیست‌بومی برای مدیریت و بهره‌برداری خردمندانه از تالاب تاکید و خواستار مشارکت کلیه دست‌اندرکاران برای حفاظت از خدمات و کارکردهای خور باهو و خلیج گواتر شدند. مهندس آبشت در ادامه افزود: تشکیل کارگاه‌ها و نشست‌ها برای تدوین برنامه گام اول برنامه‌‌ریزی و حفاظت از این اکوسیستم ارزشمند می‌باشد که در ادامه اقداماتی برای مشارکت کشور پاکستان در مدیریت این اکوسیستم مرزی پیش‌بینی شده است.

لازم به توضیح است خور باهو و خلیج گواتر در منتهی‌الیه جنوب شرقی کشور و در شهرستان چابهار واقع شده و علاوه بر ارزش‌های اکوسیستمی، معیشت بسیاری از جوامع محلی نیز از طریق صید و صیادی از این اکوسیستم تأمین می‌شود.

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

بسته ابزاری بکارگیری رویکرد زیست بومی در مدیریت جامع تالابها

بسته ابزاری بکارگیری رویکرد زیست بومی در مدیریت جامع تالابها