دانلود برنامه و بازی اندروید

  • صفحه اصلی
  • اسلایدها
  • با مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اجرای برنامه مدیریت جامع تالاب میقان کلید خورد

با مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اجرای برنامه مدیریت جامع تالاب میقان کلید خورد

Mighan webمدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران، محسن سلیمانی روزبهانی، از تصویب برنامه مدیریت جامع تالاب میقان خبر داد.

سلیمانی روزبهانی در این زمینه گفت: برنامه مدیریت جامع تالاب میقان در روز شنبه 6 آذر ماه 95 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی با حضور کلیه اعضاء به تصویب رسید. وی افزود تصویب این برنامه اولین گام برای شروع اجرای آن از سوی دستگاههای مربوطه می باشد. بدین ترتیب که پس از تصویب و ابلاغ برنامه از سوی استانداری به دستگاههای اجرایی این برنامه بعنوان یک سند بالادستی و بین بخشی برای کلیه دستگاه­های اجرایی استان لازم الاجرا می باشد و هر یک از دستگاههای اجرایی استان موظف به ارائه برش اجرایی خود از مسؤولیت های محوله به ایشان در برنامه و شروع به اجرای اقدامات پیش بینی شده برای نیل به اهداف راهبردی و در راستای چشم انداز توافق شده می باشند.

سلیمانی روزبهانی ضمن اشاره به حمایت همه جانبه استانداری از این برنامه و تأکید استاندار محترم بر لزوم پایبندی دستگاههای اجرایی استان به اجرای آن، نسبت به مشارکت دستگاهها در این فرایند اجرا به همان قوتی که در تدوین برنامه مشارکت داشته اند، ابراز امیدواری کرد.

لازم به ذکر است برنامه مدیریت جامع تالاب میقان، طی یک فرایند مشارکتی یک ساله و نیمه با حضور کلیه دست اندرکاران دولتی و غیردولتی و جوامع محلی تالاب تدوین شده و شامل شش هدف اجرایی ذیل یک چشم انداز و هدف کلی مورد توافق ذینفعان می باشد. محورهای اصلی این برنامه شامل مدیریت پایدار منابع آب و خاک، مدیریت و کنترل آلودگیهای مرتبط با تالاب، حفظ و احیاء تنوع زیستی تالاب، ارتقاء معیشت پایدار جوامع محلی حاشیه تالاب در راستای حفاظت از تالاب، کاهش اثرات منفی صنایع موجود بر تالاب و افزایش سطح آگاهی، اطلاع رسانی و مشارکت دست اندرکاران می باشد.

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

بسته ابزاری بکارگیری رویکرد زیست بومی در مدیریت جامع تالابها

بسته ابزاری بکارگیری رویکرد زیست بومی در مدیریت جامع تالابها