دانلود برنامه و بازی اندروید

تالاب حله

محدوده منطقه حفاظت شده حله

منطقه حفاظت شده حله با وسعت معادل 46783 هکتار در مختصات جغرافیایی "24 ´38 °50 تا "23´56°50 طول شرقی و " 24 ´03 °29 تا "50 ´16 °29 عرض شمالی واقع است. این منطقه در سال 1355 طبق مصوبه شماره 74 مورخ 6/5/1355 شورایعالی حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط­ زیست بوشهر قرار گرفت.

از طرف شمال: از قریه کره­بند به طرف غرب در امتداد جاده جیپ­رو پس از گذشتن از قراء قلعه­ سوخته، عسکری، محرزی تا حمود.

از طرف غرب: از قریه حمود به طرف جنوب در امتداد جاده جیپ­رو پس از گذشتن از قریه رستمی تا قریه فراکه و از قریه فراکه در امتداد حد غربی رودخانه حله تا مصب رودخانه فوق در خلیج فارس «تم­البرشه».

از طرف جنوب: از تم­البرشه در امتداد حد فاصل آب با خشکی به طرف جنوب تا جزیره شیف مشتمل بر کلیه تالاب­ها و نی­زارها و از جزیره شیف به خط مستقیم مفروض غربی شرقی تا شیف مخروبه.

از طرف شرق: از شیف مخروبه به طرف شمال در امتداد جاده جیپ­رو تا قریه کره­بند.

خلاصه ویژگی‌های منطقه حفاظت شده

ویژگی­های تالاب

چگونگی ویژگی

موقعیت

طول و عرض جغرافیایی و 10 کیلومتری شمال غرب شهر بوشهر

مساحت

44000هکتار

ارتفاع

0-10

موقعیت مدیریتی

تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

وضعیت حفاظتی

منطقه حفاظت شده

موقعیت بین المللی

ثبت شده در فهرست کنوانسیون رامسر

مالکیت اراضی

دولتی خصوصی

منابع اصلی آب

رود حله

ارزش‌های اکولوژیک

زیستگاه زمستان گذرانی و زاد آوری

کارکردهای تالاب

زیست محیطی، اقتصادی-کشاورزی، گردشگری

تولیدات تالاب

نی، علوفه برای استفاده دام

خدمات فعلی در زمینه‌های اکوتوریسم و تفرج

در حال حاضر اقدامی در این صورت نگرفته است

پوشش گیاهی عمده

پوشش گیاهی گز، نی و کهور

گونه‌های مهم جانوری

ماهی خورک، اگرت، قمری، کوکر، دلیجه، گربه وحشی، گراز، روباه، خرگوش و خدنگ

عمده تغییرات اکولوژیک

خشکسالی که موجب شده قسمت اعظم تالاب خشک گردد، تصرف و تخریب غیرقانونی اراضی

ارزشها و کارکردهای تالاب حله

تنوع زیستی گونه ­های گیاهی

زیستگاه مناسب برای پرندگان تالابی

حفاظت از زیستگاه گونه­های بومی جانوری

ایجاد ارتباط بین دو اکوسیستم

جلوگیری از فرسایش خاک

هدایت و کنترل سیلابهای فصلی

ذخیره گاه کربن

ارزشهای علمی و پژوهشی و فرهنگی

حضور پرندگان زمستان­گذر

گردشگری

چراگاه دامهای اهلی

بهره‌برداري و اشتغال حاشيه تالاب

ارزش بالای مواد غذایی و معدنی

رونق صنایع دستی

 
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

بسته ابزاری بکارگیری رویکرد زیست بومی در مدیریت جامع تالابها

بسته ابزاری بکارگیری رویکرد زیست بومی در مدیریت جامع تالابها