دانلود برنامه و بازی اندروید

تالاب حرای رود شور، شیرین میناب

تالاب بین المللی رودشور، شیرین و میناب با مساحت 78099 هکتار در فاصله بین10 تا 70 کیلومتری شرق بندرعباس درساحل شمالی تنگه هرمز در خلیج فارس، روبروی جزیره هرمز همتراز با سطح دریا در موقعیت جغرافیای E45 ، º56 وN َ05، º 27 در دهانه رودهای شور و شیرین واقع شده است. این منطقه ساحلی به طول حدود 60 کیلومتر درسواحل شمالی تنگه هرمز از ناحیه بندرعباس درغرب تا رودخانه زرانی در شرق گسترش یافته است. جنگل های مانگرو در این حوزه با وسعت 1700 هکتار در حد فاصل عرض جغرافیایی '10 °27 تا '52 °26 شمالی و طول '23 °56 تا '59 °56 شرقی گسترده شده است. این تالاب از نظرطبقه بندی انواع تالابها از دسته تالاب های ساحلی دریایی می باشد.

   این منطقه رویشگاه مهمی برای مانـگرو در استان هرمزگان می باشد، که در سال 1975 به عنـوان تالاب بین المللی رود شور، شیرین و میناب در فهرست تالاب های مهم بین المللی درکنوانسیون رامسر با وسعت 45000 هکتار به ثبت رسید; و در سال 1380 به عنوان منطقه حفاظت شده تیاب و میناب با مساحت 41258 هکتار تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت. محدوده منطقه تالابی در سال 1387 بازنگری و مساحت آن به 78099 هکتار افزایش یافت.

خلاصه ویژگی‌های تالاب چغاخور

خصوصیات توضیحات
نام تالاب حرای رود شور، شیرین و میناب
موقعیت مکانی E َ45 ، º56 وN َ05،º 27
مساحت منطقه حفاظت شده 78099 هکتار
مساحت تالاب (کنوانسیون رامسر ) 78099 هکتار
ارتفاع همتراز با سطح دريا
وضعیت مدیریت تالاب توسط اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان مدیریت می شود. اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب مسئول اجرایی حفاظت از منطقه حفاظت شده و محدوده تالاب می باشد.
وضعیت حفاظت در سال 1354 در فهرست کنوانسیون رامسر بعنوان تالاب بین المللی به ثبت رسید و نیز توسط سازمان بین المللی حیات پرندگان (IBA) به عنوان زیستگاه مهم برای پرندگان شناسایی شده است .
وضعیت ثبت در نهاد های بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر سایت
مالکیت اراضی تالاب تحت مالکیت دولت
کاربری اراضی تالاب اراضی شورو نمک زار، جنگل های تنک، جنگل مانگرو، شنزار و پهنه های ماسه ای، پهنه های گلی و مناطق جزر و مدی
منابع اصلی آب رودخانه های دائمی مانند رودخانه های شور، گاومرده ،گوربید، حسن لنگی - آبراهه های ناشی از بارندگی و سیستم انتشاری خورها و رودخانه های فصلی
دسته بندی تالاب رامسر تالاب های ساحلی - دریایی

ارزشهای اصلی اکولوژیکی

-      وجود اکوسیستم جنگل های حرا

-      زیستگاه های مهم زمستان گذارنی انواع پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی

-      زیستگاه جوجه آوری پرندگانی نظیر چاخ لق هندی، اگرت ساحلی

-      زیستگاه انواع ماهیان، سخت پوستان، ماکروبنتوزها و گل خورک ها

-      زیستگاه پستاندارانی نظیر: شغال، خدنگ کوچک و انواع جوندگان

-      زیستگاه خزندگانی نظیر: لاک پشت دریایی پوزه عقابی، لاک پشت دریایی سبز، مارهای دریایی

تولیدات تالاب علوفه، ماهی، میگو، عسل، گیاهان دارویی (حرا و جلبک)
خدمات و کارکردهای تالاب

حمایت از حیات وحش، جلوگیری از تخریب و فرسایش سواحل، کنترل رسوبات دریایی، شکل مناسب تالاب جهت فعالیت های اکوتوریسمی، بانک ژن و مولد آبزیان،

توریسم / اکوتوریسم، تفرج، آموزش، تحقیقات، حفظ میراث طبیعی-فرهنگی، شیلات و آبزی پروری، نقل و انتقالات دریایی

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

بسته ابزاری بکارگیری رویکرد زیست بومی در مدیریت جامع تالابها

بسته ابزاری بکارگیری رویکرد زیست بومی در مدیریت جامع تالابها